Xây dựng môi trường không khói thuốc

Cập nhật ngày: 30/11/2018 09:39:46

Với các thành phần độc tính, khói thuốc lá đã được khoa học chứng minh là một trong các nguyên nhân gây ra hơn 25 căn bệnh. Sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh không lây nhiễm. Tại Việt Nam, trong khi xu hướng mắc các bệnh lây nhiễm giảm thì các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh chóng.

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành, làm hạn chế các nguy cơ bệnh tật. Môi trường không khói thuốc góp phần tạo ra nếp sống văn minh, lịch sự cho cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần giữ gìn sức khỏe, duy trì cuộc sống lành mạnh không khói thuốc.

Hiện tại mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, nếu không thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá hiệu quả, con số này sẽ tăng lên thành 70.000 ca/năm vào năm 2030.

Để xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo nhằm đưa ra định hướng và chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá tại cơ quan, đơn vị: phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai, tuyên truyền, giám sát và duy trì các hoạt động thực hiện nơi làm việc không khói thuốc; tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và có quy định phạt những trường hợp vi phạm quy định cấm hút thuốc tại cơ quan, đơn vị.

Bước 2: Khảo sát thực trạng trước khi triển khai hoạt động nhằm xác định tình hình sử dụng thuốc lá, hiểu biết về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thái độ đối với hành vi hút thuốc tại nơi làm việc và mức độ ủng hộ của cán bộ, nhân viên đối với quy định thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị.

Bước 3: Xây dựng nội quy và kế hoạch hoạt động phải phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan sẽ góp phần quyết định thành công của hoạt động. Việc xây dựng cần căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành và kết quả khảo sát thực trạng đã được tiến hành.

Xây dựng nội quy, cần bám sát vào tiêu chí đánh giá nơi làm việc không khói thuốc và những nội dung cơ bản sau như: quy định cấm, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm, cấm các nhà tài trợ dưới mọi hình thức, phân công trách nhiệm, tổ chức giám sát khi thực hiện.

Xây dựng kế hoạch để thực hiện được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động.

Bước 4: Phổ biến nội quy bằng các phương pháp như: thông báo tại các cuộc họp giao ban lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị, gửi văn bản tới các phòng, ban, thông báo, niêm yết nội quy tại cổng bảo vệ, phòng khách hoặc những nơi đông người qua lại.

Bước 5: Triển khai các hoạt động như tổ chức lễ mitting hưởng ứng môi trường không khói thuốc, phổ biến các chính sách của nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, phổ biến kế hoạch thực hiện, giám sát và duy trì kêu gọi toàn cơ quan hưởng ứng xây dựng nơi làm việc không khói thuốc. Bên cạnh đó, tập huấn, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về truyền thông vận động cán bộ hạn chế, tiến tới loại bỏ thuốc, tư vấn các phương pháp cai nghiện thuốc, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống tác hại thuốc lá, gắn các biển báo, biển cấm hút thuốc, loại bỏ các vật dụng liên quan đến thuốc lá như gạt tàn, quẹt lửa...

Bước 6: Giám sát, đánh giá việc thực thi quy định không hút thuốc nơi làm việc không khói thuốc lá là hoạt động nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

NH

Gửi bình luận của bạn