Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị

Cập nhật ngày: 05/06/2020 12:51:23

ĐTO - Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong hành động của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với nhiều hình thức phù hợp, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ.


Hệ thống giao thông được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Thường Thới Tiền nói riêng và huyện Hồng Ngự nói chung

Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Hoàn thành việc thực hiện mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng khóm, Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ban công tác mặt trận khóm. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, xếp loại chi bộ, đảng viên hàng năm được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, đã khắc phục dần tình trạng nể nang, ngại va chạm. Công tác kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu (35/30 đảng viên, đạt 116%). Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, ngăn ngừa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; việc thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm đúng qui trình, thủ tục, phương châm.

Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - gia đình và trẻ em, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục duy trì và phát triển; thông tin liên lạc được phủ kín; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Đặc biệt là đưa xã Thường Thới Tiền trở thành thị trấn vào ngày 1/3/2019 đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mục tiêu mà Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền đề ra tới năm 2025 là đổi mới nhận thức và hành động; phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trách nhiệm, phục vụ Nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị nhằm tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục chăm lo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng hệ thống chính trị và Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đô thị văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Việt Thành tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn