Số: 135 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 27/08/2019 10:16:52

Thanh lý (03 Cầu sắt cũ) của Phòng tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng:

 - Cầu Bửng Năm Hăng: Giá khởi điểm: 33.400.000đ (Ba mươi ba triệu, bốn trăm ngàn đồng).

 - Cầu A 19: Giá khởi điểm: 48.500.000đ (Bốn mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng).

 - Cầu Bắc Dung: Giá khởi điểm: 52.500.000đ (Năm mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).

* Điều kiện người trúng đấu giá phải: Nộp đủ một lần số tiền trúng đấu giá ngay sau khi ký biên bản đấu giá thành; tự chịu chi phí tháo dở và vận chuyển toàn bộ công trình tất cả phế liệu ra khỏi khu vực tháo dở, bàn giao lại mặt bằng sạch cho bên có tài sản trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận bàn giao tài sản. Sau khi hoàn thành xong mới được nhận lại tiền đặt trước.

 Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ, nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/8/2019 đến 15 giờ ngày 05/9/2019.

Nhận tiền đặt trước 20% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Nộp tiền vào các ngày 05, 06 và đến 15 giờ ngày 09/9/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng.

+ Tiền mua hồ sơ Cầu Bửng Năm Hăng, Cầu A 19: 100.000đ/hồ sơ; Cầu Bắc Dung 150.000đ/ hồ sơ.

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 10/9/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng.

 Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: (0277) 3830051 hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp: (0277).3854517 (trong giờ hành chánh).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; stp.dongthap.gov.vn / Trang chủ/ Thông báo bán đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn