Số: 184/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 01/11/2019 10:38:31

1. Quyền khai thác dịch vụ sử dụng bến đò Cồn Bạch Viên năm 2020-2021, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác 02 năm, từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2021). Giá khởi điểm: 80.000.000đ

* Người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện, khả năng khai thác thu phí qua đò đều được tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ từ 02 phương tiện vận chuyển trở lên. Phương tiện phải có đủ giấy tờ trang thiết bị đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Phương tiện là chính chủ, phải có bảo hiểm dân sự và hành khách theo từng loại phương tiện.

- Phương tiện chở từ 40 khách trở lên, có ít nhất 01 phương tiện đăng ký chở được 20 xe mô tô.

2. Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Long năm 2020, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 420.000.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 01/11/2019 đến 15 giờ ngày 15/11/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 15, 18 và đến 15 giờ ngày 19/11/2019.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ (đò Cồn Bạch Viên) và 200.000đ/hồ sơ (chợ Phú Long)

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 20/11/2019, tại Ủy ban nhân dân xã An Nhơn.

14 giờ ngày 20/11/2019, tại Ủy ban nhân dân xã Phú Long.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại UBND xã An Nhơn và UBND xã Phú Long, huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ủy ban nhân dân xã An Nhơn. Điện thoại: 0277 3840 147 hoặc Ủy ban nhân dân xã Phú Long. Điện thoại: 0277 2475 007 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn