Số: 231 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 16/12/2019 11:33:30

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá Quyền khai thác thu dịch vụ đò: Thống Nhất – Bình Phú. Giá khởi điểm: 50.000.000đ/năm.

Thời gian khai thác: 01 (một năm), kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 13/12/2019 đến 16 giờ ngày 20/12/2019.

-  Nhận tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm của tài sản vào các ngày 20, 23 và đến 16 giờ ngày 24/12/2019 tại Uỷ ban nhân dân xã Bình Phú.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ;                             

- Thời gian tổ chức cuộc  đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 25/12/2019 tại UBND xã Bình Phú.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Người tham gia đấu giá, muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, đường Lê Quý Đôn, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 0277 6250 230, 0277 3852 059; Uỷ ban nhân dân xã Bình Phú, Điện thoại: 0277 3831.800 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn