Số: 211/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 20/11/2019 08:56:47

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, trông giữ xe bãi xe tại chợ Tân Bình năm 2020, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020). Giá khởi điểm: 103.670.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/11/2019 đến 15 giờ ngày 05/12/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm vào ngày 05/12/2019, 06/12/2019 và đến 15 giờ ngày 09/12/2019.

- Tiền bán hồ sơ:  200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 10/12/2019, tại Ủy ban nhân dân xã Tân Bình

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ủy ban nhân dân xã Tân Bình huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059. Ủy ban nhân dân xã Tân Bình. Điện thoại: 0277 3626 124  (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn