Số: 212 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 22/11/2019 09:42:11

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò, Chợ, Trông giữ xe và các dịch vụ khác năm 2020 trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020) như sau:

1. Dịch vụ sử dụng đò.

- Bến đò Mười Xình - Long Thái.

Giá khởi điểm: 67.000.000đ.

- Bến đò Mười Đẩu - Phú Thuận B.

Giá khởi điểm: 4.500.000.000đ.

 - Bến đò Mương Lớn - Phú Thuận B.

Giá khởi điểm 2.000.000.000đ.

 - Bến đò An Lạc - Long Bình.

Giá khởi điểm: 152.000.000đ.

 - An Thạnh - Chợ Miểu. Giá khởi điểm: 7.000.000.000đ.

* Người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 - Bố trí đảm bảo ít nhất 03 phương tiện đưa vào hoạt động (trong đó 01 phương tiện dự phòng)

 - Phương tiện đang hoạt động và phải có đầy đủ giấy đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực, trang bị đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ theo quy định.

 - Người điều khiển phương phải có chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng thuyền trưởng phù hợp với phương tiện; Máy trưởng phải có chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng máy trưởng phù hợp với phương tiện.

2. Hoa chi chợ và các dịch vụ sự nghiệp khác.

- Nhà vệ sinh chợ thực phẩm.

Giá khởi điểm: 258.000.000đ.

- Hoa chi chợ Mương Lớn. Giá khởi điểm: 180.000.000đ.

- Nhà giữ xe chợ Bách hóa. Giá khởi điểm: 260.000.000đ.

- Căn tin và nhà vệ sinh bến xe tạm.

Giá khởi điểm: 70.000.000đ.

- Nhà vệ sinh chợ Ẩm thực. Giá khởi điểm: 50.000.000đ.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 22/11/2019 đến 15 giờ ngày 04/12/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 02, 03, và đến 15 giờ ngày 04/12/2019.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 05/12/2019.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hồng Ngự

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 474 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn