Số: 213/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 04/12/2019 09:23:43

* Đấu giá QSDĐ (ONT). Diện tích: 847,1m2, mục đích sử dụng: lâu dài, đối với Khu đất Hãng nước đá Thanh Bình (cũ), tọa lạc tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 2.084.670.000đ

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/11/2019 đến 15 giờ ngày 17/12/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 17/12/2019; 18/12/2019 và đến 15 giờ ngày 19/12/2019.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 20/12/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

 * Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành. Điện thoại: 0277 3840 253 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; 

Gửi bình luận của bạn