Thông báo chào giá cạnh tranh cung cấp nhiên liệu trấu tươi

Cập nhật ngày: 07/04/2021 08:06:27

1. Tên gói thầu: Mua nhiên liệu trấu tươi

- Giá gói thầu: 5.400.000.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp nhiên liệu trấu tươi. Độ ẩm tối đa 12%. Số lượng: 6.000 tấn. Cung cấp theo tiến độ sản xuất của nhà máy (khoảng 34 tấn/ngày). Địa chỉ cung cấp: Lô CII-3, KCN C, TP Sa Đéc, Đồng Tháp. Đơn vị trúng thầu phải ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng với số tiền 200.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 15/04/2021.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ, ngày 06 tháng 04 năm 2021 đến trước 15 giờ 00, ngày 13 tháng 04 năm 2021.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

Địa chỉ: Lô CII-3, KCN C, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 764 479.

6. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

7. Bảo đảm dự thầu: 54.000.000 đồng bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

8. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 13 tháng 04 năm 2021.

9. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 13 tháng 04 năm 2021.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn