Số: 129/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Thông báo “Đấu giá tài sản Quyền khai thác dịch vụ Căn tin, Nhà giữ giữ”

Cập nhật ngày: 14/09/2020 09:32:20

1. Trường THPT Thiên Hộ Dương, TP. Cao Lãnh; (Thời gian khai thác (02 năm) năm học 2020 -2022 từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/7/2022):

- Căn tin: (DT: 130.24m2); Giá khởi điểm: 70.000.000đ/năm học

- Nhà giữ xe: (DT: 535m2); Giá khởi điểm: 15.000.000đ/năm học

2. Trường THCS&THPT Nguyễn Văn Khải, huyện Cao Lãnh; (Thời gian khai thác (03 năm) năm học 2020 -2023 từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/7/2023):

- Căn tin: (DT: 64m2); Giá khởi điểm: 72.000.000đ/năm học

- Nhà giữ xe: (DT: 128m2); Giá khởi điểm: 25.200.000đ/năm học

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp: Từ ngày 14/9/2020 đến 15 giờ ngày 25/9/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 25/9, 28/9 và đến 15 giờ ngày 29/9/2020 tại Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000đ - 150.000đ/hồ sơ Nhà xe); 200.000đ/hồ sơ (Căn tin).

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 30/9/2020 tại Trường THPT Thiên Hộ Dương và tại Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT Thiên Hộ Dương. Điện thoại: 02773.882.720; Trường THCS&THPT Nguyễn Văn Khải. Điện thoại: 02773.914.161 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn