Tháp Mười

Tổ chức Chương trình nghệ thuật tuyên truyền Chỉ thị 05

Cập nhật ngày: 26/07/2019 05:57:30

Vừa qua, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Chương trình nghệ thuật tuyên truyền Chỉ thị 05 chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Chương trình được thực hiện với nhiều tiết mục như ca nhạc, tiểu phẩm, xem phim tài liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Nội dung tuyên truyền về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Được biết, Tháp Mười là huyện đầu tiên trong tỉnh xây dựng Chương trình nghệ thuật tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc,... góp phần thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2019 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGUYỄN THU

Gửi bình luận của bạn