Bảo đảm được nghĩa vụ, quyền lợi của các bên khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 17/01/2021 12:08:57

ĐTO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Chương trình hành động số 171 để lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ cấp tỉnh đến cơ sở; ý thức người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân được nâng lên rõ rệt, bảo đảm được nghĩa vụ, quyền lợi của các bên khi tham gia BHXH, BHYT. Đây cũng là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.


Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đến khám và nhận thuốc tại một cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Các chế độ, chính sách BHYT và BHYT

BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước quản lý đối tượng tham gia từ cơ sở, áp dụng cơ chế phân cấp xét duyệt hồ sơ, kiểm soát chặt chẽ thủ tục chi trả chế độ, nhất là chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ quy định. Đổi mới phương thức phục vụ, giao nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ bưu chính công, triển khai giao dịch điện tử, thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh BHYT từ tuyến y tế cơ sở.

Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông giữa ngành BHXH với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) để cung cấp, tra cứu dữ liệu thẻ BHYT phục vụ người bệnh và giám định chi phí KCB BHYT, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT; công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế. Thực hiện Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Tháp thực hiện sáp nhập BHXH TP.Cao Lãnh vào BHXH tỉnh, giảm 1 phòng chuyên môn. Tổ chức bộ máy cơ quan BHXH các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh giản, hiệu quả, thực hiện phân cấp hợp lý tạo sự chủ động ở từng cấp. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BHXH, BHYT các cấp thường xuyên được trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm giải quyết thủ tục BHXH và BHYT kịp thời, khắc phục phiền hà, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia, thụ hưởng theo các chế độ quy định.

Từ đầu năm 2020, tỉnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, giao dịch điện tử, giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, triển khai kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Triển khai vận hành đồng bộ tất cả các phần mềm nghiệp vụ, bộ công cụ tập trung dữ liệu, từ đó giúp các đơn vị tham gia BHXH chủ động thời gian nộp hồ sơ, giúp các tổ chức, đơn vị, cá nhân tiết kiệm chi phí đi lại, chuyển phát, in ấn, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. Mặt khác, các cơ sở KCB BHYT đã sử dụng “Phần mềm quản lý KCB và thanh toán BHYT”, kết nối liên thông dữ liệu với Trung ương, góp phần công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý KCB, nâng cao hiệu quả khả năng giám sát, kiểm soát chi phí KCB BHYT gắn với định hướng cải cách hành chính trong lĩnh vực BHYT.

Tuy nhiên, hệ thống cơ sở dữ liệu BHXH, BHYT được tập trung nhưng thiếu sự chia sẻ, kết nối liên thông với các ngành có liên quan để phục vụ tốt công tác phát triển, quản lý đối tượng tham gia. Việc sử dụng “Phần mềm quản lý KCB và thanh toán BHYT” của một số cơ sở y tế chưa bảo đảm yêu cầu đề ra, chưa tra cứu lịch sử KCB của bệnh nhân. Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế ở một số cơ sở KCB thiếu đồng bộ; trình độ chuyên môn, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT có lúc, có nơi còn hạn chế.

Quản lý nhà nước về BHXH và BHYT

Để tăng cường quản lý Nhà nước về BHXH và BHYT, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ký kết 48 văn bản phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo phạm vi, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Việc quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT được các cấp, các ngành phối hợp triển khai chặt chẽ. Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động đã phối hợp với cơ quan BHXH trong việc cung cấp, chia sẻ, thông tin, dữ liệu người lao động, người sử dụng lao động, mức thu nhập của người lao động, đơn vị thành lập mới hoặc giải thể, phá sản.

Nguồn thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều tăng, trong đó năm 2012 thu được 1.188,26 tỷ đồng, ước năm 2020 thu được 2.681,28 tỷ đồng, tăng 226% so với năm 2012; ước tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 là 80 tỷ đồng, chiếm 2,85% số phải thu. Chi các chế độ BHXH, BHTN giai đoạn 2012 - 2020 là 8.086,72 tỷ đồng, chi từ nguồn ngân sách Nhà nước 597,31 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ BHXH là 6.815,44 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ BHTN là 673,96 tỷ đồng. Tổng số tiền chi KCB BHYT liên tục tăng và vượt quỹ, vượt nguồn được giao. Ước chi phí của tỉnh (bao gồm chi phí đa tuyến đi ngoại tỉnh) năm 2020 là 1.552,37 tỷ đồng, tăng 1.072,05 tỷ đồng so năm 2012 (tăng 223,19%); số lượt KCB tăng 1.078.607 lượt người (tăng 31,12%), trong đó số chi đa tuyến đi chiếm tỷ lệ tăng cao nhất (tăng 267%).

Công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT được giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát. Việc sử dụng kinh phí công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo đảm phục vụ chi trả kịp thời, đầy đủ, chính xác cho đối tượng thụ hưởng. Công tác chi trả, quản lý đối tượng thụ hưởng các chế độ BHXH, BHTN được bảo đảm đúng quy định. Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT hàng năm được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra, nhiều hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT được phát hiện, qua đó, ngành chức năng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn