Chăm lo quyền và lợi ích người lao động tại các doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 06/07/2020 13:16:34

ĐTO - Hiện nay với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, toàn tỉnh có 2.476 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 65.504 lao động (LĐ). Trong đó hơn 200 doanh nghiệp (DN) có tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS), với tổng số 28.121 LĐ đoàn viên tham gia. Phần lớn các CĐCS trong DN đại diện cho người LĐ thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước LĐ tập thể, xây dựng quy chế, nội quy LĐ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người LĐ làm việc trong các DN.


Liên đoàn Lao động huyện Cao Lãnh tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp

Tuyên truyền đến người LĐ những kiến thức pháp luật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH), Sở Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội tổ chức hoạt động định kỳ, thường xuyên các hội thi, tập huấn, tuyên truyền, tư vấn pháp luật về LĐ, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh LĐ, môi trường tại các đơn vị, DN. Sở LĐ,TB&XH cử cán bộ, công chức làm công tác theo dõi về thang lương, bảng lương, định mức LĐ, thỏa ước LĐ tập thể, đối thoại, giải quyết tranh chấp LĐ. Hiện nay, qua tổ chức thực hiện, toàn tỉnh có 31 hòa giải viên LĐ được cơ cấu cấp huyện có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong số hơn 200 DN có tổ chức CĐCS, có 56 DN có tổ chức cơ sở Đảng, có 144 DN tổ chức hội nghị người LĐ theo quy định. Ban Chấp hành CĐCS DN phối hợp với người LĐ tổ chức các buổi đối thoại định kỳ, đột xuất với các hình thức như: đối thoại với tất cả người LĐ ở từng bộ phận sản xuất; đối thoại với đại diện người LĐ ở các tổ, bộ phận, xưởng hàng tuần, tháng. Qua các buổi đối thoại, giúp người sử dụng LĐ và người LĐ trao đổi, giải đáp các thắc mắc, bức xúc, đảm bảo hài hòa lợi ích của người sử dụng LĐ và người LĐ. CĐCS còn phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tập trung cho người LĐ tham gia; phối hợp với các ngành tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh LĐ; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhà ở cho công đoàn viên, người LĐ gặp khó khăn, bị tai nạn LĐ; tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn LĐ, tập huấn vận hành đúng kỹ thuật, các giải pháp tăng năng suất LĐ...

Chăm lo chất lượng bữa ăn của người LĐ, LĐLĐ các cấp quan tâm, chỉ đạo các CĐCS DN tổ chức các hoạt động thương lượng nâng suất ăn ca của người LĐ lên 15.000 đồng, giám sát bữa ăn ca, kịp thời phản ánh chất lượng bữa ăn với DN. Với công tác kiểm tra, giám sát kịp thời và trách nhiệm của chủ DN đối với người LĐ, hiện nay nhiều chủ DN chú trọng chất lượng bữa ăn, giao CĐCS, bộ phận y tế kiểm tra, giám sát nguồn thực phẩm đầu vào, lưu mẫu thức ăn theo quy định. CĐCS thăm dò ý kiến của người LĐ định kỳ hàng tuần tại các nhà ăn, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của người cung cấp lương thực cũng như chủ căn tin. Qua đó, chất lượng bữa ăn của công nhân LĐ chuyển biến tích cực, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ năm 2019 đến nay, không xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

CĐCS các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát trên 80 đơn vị về thực hiện các chế độ chính sách, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, khám sức khỏe định kỳ, thai sản... Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về LĐ, an toàn vệ sinh LĐ tại hơn 20 DN. Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đã kiểm tra 12 DN trong tỉnh. Ở cấp huyện, LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn Khu công nghiệp, Khu kinh tế tham gia kiểm tra liên ngành được hơn 100 DN. Qua kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu DN tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người LĐ, xây dựng thang lương, bảng lương, định mức LĐ, tham gia bảo hiểm xã hội cho số người LĐ thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, công tác an toàn vệ sinh lao động... Qua công tác triển khai, kiểm tra, giám sát của CĐCS các cấp còn gặp một số khó khăn trong công tác đảm bảo quyền lợi cho người LĐ là hiện nay một số DN chưa thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật; thỏa ước LĐ còn mang tính hình thức; tỷ lệ LĐ được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội chỉ đạt 65%; tình trạng nợ bảo hiểm xã hội ở một một số DN vẫn còn diễn ra kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc chi trả chế độ, chính sách cho người LĐ.

Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi người LĐ, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ,TB&XH và các đơn vị trực thuộc cấp cơ sở tăng cường công tác triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; quan tâm lãnh, chỉ đạo xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. Đồng thời gắn việc phát triển, thành lập mới, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐCS trong DN...

D. CHINH

Gửi bình luận của bạn