Cung cấp nước mặt, thay thế các trạm cấp nước ngầm nhỏ, lẻ, nhiễm asen

Cập nhật ngày: 27/06/2020 06:27:20

ĐTO - Cử tri phản ánh thực trạng ô nhiễm nguồn nước mặt và việc khai thác, cung cấp nước sạch ở các trạm cấp nước (nhất là vùng nông thôn, biên giới) chưa bảo đảm chất lượng, khối lượng. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh giải quyết vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn.

Để giải quyết vấn đề khai thác, cung cấp nước sạch ở các trạm cấp nước (nhất là vùng nông thôn, biên giới) bảo đảm chất lượng, khối lượng, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, xây dựng kế hoạch cung cấp nước mặt, thay thế các trạm cấp nước ngầm nhỏ, lẻ, giảm bớt các trạm cấp nước ngầm nhiễm asen, phân chia khu vực quản lý cung cấp nước sạch trên địa bàn để giao cho từng đơn vị cấp nước phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời đề nghị đơn vị cấp nước thực hiện đầu tư đường ống cấp nước sạch đối với những khu vực chưa có đường ống cấp nước theo đúng quy định, kịp thời xử lý, khắc phục sự cố đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân.

T.T

 

 

Gửi bình luận của bạn