Đối tượng chính sách, hộ nghèo được tặng quà trong Tết Nguyên đán

Cập nhật ngày: 16/01/2019 05:53:08

ĐTO - UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí thăm chúc Tết Nguyên đán 2019, với tổng số tiền trên 12,9 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí thăm chúc Tết người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tập trung, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện là 660 triệu đồng, từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội bố trí trong dự toán năm 2019 của đơn vị.

Kinh phí tặng quà Tết cho hộ gia đình chính sách và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc do cấp huyện thực hiện hơn 2,6 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội bố trí trong dự toán năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung có mục tiêu cho huyện, thị xã, thành phố.

Kinh phí hỗ trợ Tết cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội do huyện, thị xã, thành phố thực hiện trên 9,5 tỷ đồng (chi 200.000 đồng/hộ nghèo và 100.000 đồng/đối tượng bảo trợ xã hội.

Trường hợp hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội thì chỉ được hưởng một suất hỗ trợ Tết ở mức cao nhất. Ngoài ra, tùy khả năng cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố có thể hỗ trợ thêm cho đối tượng.

TN

Gửi bình luận của bạn