Dự kiến mức thưởng Tết cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng

Cập nhật ngày: 09/01/2019 09:51:45

ĐTO - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tiền lương năm 2018, đối với doanh nghiệp (DN) ngoài khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT), khu chế xuất (KCX), công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN nhà nước tiền lương cao nhất là 45 triệu đồng, tiền lương bình quân là 9,3 triệu đồng, tiền lương thấp nhất là 3,3 triệu đồng.


Dự kiến mức thưởng Tết ở Đồng Tháp cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng. Ảnh minh họa

DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền lương cao nhất là 43,6 triệu đồng, tiền lương bình quân là 8,2 triệu đồng, tiền lương thấp nhất là 3,1 triệu đồng. DN dân doanh tiền lương cao nhất là 80 triệu đồng, tiền lương bình quân là 7,3 triệu đồng, tiền lương thấp nhất là 2 triệu đồng. DN FDI tiền lương cao nhất là 42 triệu đồng, tiền lương bình quân 4,9 triệu đồng, tiền lương thấp nhất là 3,1 triệu đồng.

Đối với các DN trong KCN, KKT, KCX, DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền lương cao nhất là 36,7 triệu đồng, tiền lương bình quân là 6,5 triệu đồng, tiền lương thấp nhất là 3,3 triệu đồng. DN dân doanh tiền lương cao nhất là 75 triệu đồng, tiền lương bình quân là 5,5 triệu đồng, tiền lương thấp nhất là 3,3 triệu đồng. DN FDI tiền lương cao nhất là 70 triệu đồng, tiền lương bình quân là 7,5 triệu đồng, tiền lương thấp nhất là 3,3 triệu đồng.

Tình hình tiền lương bình quân năm 2018, các loại hình DN trong KCN, KKT, KCN tăng từ 5 - 12% so với năm 2017, ngoài KCN, KKT, KCX tăng từ 10 - 15% so với năm 2017.

Theo tổng hợp báo cáo của các DN cho thấy số DN có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2019 không nhiều. Đối với các DN ngoài KCN, KKT, KCX mức thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, mức thưởng bình quân là 3,4 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 50 ngàn đồng. Đối với các DN trong KCN, KKT, KCX mức thưởng cao nhất là 95 triệu đồng, mức thưởng bình quân là 3 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 50 ngàn đồng.

Tết Nguyên đán 2019, đối với DN ngoài KCN, KKT, KCX dự kiến mức thưởng cao nhất là 90 triệu đồng, mức thưởng bình quân là 6,6 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 2 triệu đồng.

Đối với các DN trong KCN, KKT, KCX mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, mức thưởng bình quân là 5,1 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng. Ngoài tiền thưởng một số DN còn tặng một phần quà (từ 150 ngàn đến 2 triệu đồng) hoặc hỗ trợ tiền tàu, xe cho người lao động dịp Tết Nguyên đán.

Qua báo cáo của các DN, trên địa bàn tỉnh năm 2018 không có DN nợ lương.

TN

Gửi bình luận của bạn