Thực hiện kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội

Cập nhật ngày: 08/01/2019 05:55:04

ĐTO - Năm qua, lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội (LĐ,TB&XH) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật, có nhiều nhiệm vụ được đẩy mạnh, nhất là các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Trợ cấp xã hội, kịp thời hỗ trợ, tặng quà cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em nghèo trong dịp lễ, Tết; triển khai các chính sách, giải pháp về lao động (LĐ) việc làm, thất nghiệp, đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài, an toàn LĐ, phòng, chống cháy nổ và thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công. Tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh nhìn chung đã được kiềm chế, 3 vấn đề nổi cộm của trẻ em được kéo giảm (trẻ em vi phạm pháp luật, xâm hại tình dục và đuối nước).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu thăm gia đình có con em đi lao động ở nước ngoài dịp Tết 2018

Phát huy những kết quả những năm trước, năm 2018, ngành LĐ,TB&XH đã nỗ lực, tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho người LĐ, trong đó có tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp thông qua các sàn giao dịch việc làm và tư vấn trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm, đưa LĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, có 265 lượt doanh nghiệp, đơn vị trực tiếp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh và có 8.663 LĐ trực tiếp tham dự; đã giải ngân vốn vay với tổng số 149,337 triệu đồng, tạo việc làm cho 2.193 LĐ;...

Bên cạnh đó, kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp cho người LĐ như: giới thiệu việc làm cho 54.925 lượt người bị thất nghiệp, hỗ trợ học nghề được 22 người và giải quyết cho 8.867 người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng với tổng số trên 1,1 tỷ đồng.

Nhằm bảo đảm xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ, Sở LĐ,TB&XH chủ động hoặc phối hợp các ngành liên quan tiếp tục triển khai các quy định của Bộ Luật LĐ và các chính sách, chế độ về LĐ, việc làm, bảo hiểm các loại mới ban hành đến với người LĐ và người sử dụng LĐ trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tổ chức 20 cuộc tập huấn, hội thảo, tư vấn, có trên 2.130 lượt người tham dự, với nội dung điều tra, thu thập, cập nhật thông tin cung – cầu LĐ, hướng dẫn về tiền lương, an toàn vệ sinh LĐ, hòa giải viên LĐ cấp huyện, LĐ tiền lương, cấp giấy phép LĐ cho người LĐ nước ngoài... Ngành cũng tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo về an toàn, vệ sinh LĐ góp phần giảm dần số vụ tai nạn LĐ.

Năm 2018, kết quả tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng có nhiều chuyển biến đáng kể, trong đó cao đẳng 2.815, trung cấp 2.144, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng được 16.691 người (vượt chỉ tiêu kế hoạch); tỷ lệ học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng ra trường có việc làm đạt khoảng 80%, đồng thời nâng tỷ lệ LĐ qua đào tạo đạt 64,1%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 46%.

Trong năm, nhiều chính sách, giải pháp giảm nghèo được lồng ghép, triển khai thực hiện có hiệu quả cùng với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho nhiều hộ nghèo, người nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình... Tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, doanh số cho vay đạt 424.402 triệu đồng, với 15.620 hộ vay; cấp 178.763 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, tổng kinh phí 121.826 triệu đồng; miễn và giảm học phí cho 23.887 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ chi phí học tập cho 19.534 em, tổng kinh phí 23.076 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo xây mới 1.955 căn, kinh phí 62.330 triệu đồng; cấp tiền điện cho 18.142 hộ nghèo, tổng kinh phí 11.103 triệu đồng. Kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2018, còn 19.077 hộ, chiếm 4,28%, giảm 1,83%; số hộ cận nghèo 27.156, chiếm 6,10%, tăng 0,06%.

Theo Sở LĐ,TB&XH, bên cạnh nhiều chỉ tiêu năm 2018 đạt trên 100%, số LĐ đã hết hạn hợp đồng không về nước cư trú bất hợp pháp tại các nước, làm ảnh hưởng đến công tác đưa LĐ đi làm việc nước ngoài. Công tác tuyên truyền vận động của địa phương đối với người thân của số lao động này về nước chưa mang lại hiệu quả cao.

Việc tuyển sinh mới hệ trung cấp tại các Trường trung cấp nghề - giáo dục thường xuyên còn thấp so với chỉ tiêu giao, công tác phân luồng học sinh tham gia học nghề còn hạn chế; công tác dự báo, định hướng về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và ngành nghề đào tạo chưa kịp thời và ổn định; nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị các nghề trọng điểm chưa đáp ứng nhu cầu mua sắm theo danh mục thiết bị nghề trọng điểm được phê duyệt.

Số trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật, nhất là trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng tăng, nhưng tỉnh chưa có cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan và giải pháp đầu tư cơ sở vật chất để hỗ trợ các em cai nghiện tập trung, trong khi đó ở cộng đồng chưa có đội ngũ đủ kỹ năng công tác xã hội để giúp các em này. Hiện nay chưa có phác đồ hoặc phương pháp điều trị cai nghiện đối với người nghiện ma túy tổng hợp, do đó việc cai nghiện chỉ là thực hiện điều trị theo triệu chứng nên hiệu quả mang lại không cao, dễ dẫn đến tình trạng tái nghiện.

Năm 2019, ngành LĐ,TB&XH tiếp tục tập trung phấn đấu thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ưu tiên khu vực biên giới để có chính sách hỗ trợ phù hợp; thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Toàn ngành có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu LĐ theo hướng tăng tỷ lệ LĐ phi nông nghiệp; đẩy mạnh chương trình đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài thông qua việc hỗ trợ về thông tin thị trường LĐ...

TN

Gửi bình luận của bạn