Không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Cập nhật ngày: 15/03/2019 19:58:32

ĐTO - UBND tỉnh vừa yêu cầu sở, ngành các cấp, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân trên địa bàn không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn đa dạng sinh học; các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn.

Các lực lượng Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng, Công an tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; hoạt động phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các loài động, thực vật quý hiếm trên địa bàn.

PV

Gửi bình luận của bạn