Nâng cao chất lượng truyền thông về công đoàn

Cập nhật ngày: 18/04/2019 05:23:27

Công tác thông tin, truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 này. Nhận thức được vấn đề đó, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã ban hành Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” nhằm phát huy năng lực truyền thông của từng cán bộ công đoàn. Mỗi cấp công đoàn tạo sức mạnh cộng hưởng từ truyền thông cá nhân đến truyền thông nội bộ và truyền thông cộng đồng để bảo vệ, xây dựng, phát triển hình ảnh, vị thế của tổ chức Công đoàn.


Lớp tập huấn công tác viết tin, bài cho cộng tác viên công đoàn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đồng Tháp lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, vận động công đoàn viên (CĐV) và người lao động (NLĐ) giai đoạn 2018 - 2023. Mục tiêu là nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, vận động CĐV và NLĐ theo hướng không ngừng đổi mới nội dung và hình thức, tài liệu truyền tải nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng CĐV, NLĐ và sự phát triển của khoa học công nghệ, quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền qua trang thông tin điện tử. 100% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động CĐV và NLĐ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Có 50% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng trang thông tin điện tử Công đoàn để trao đổi, chia sẻ các nội dung tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, khuyến khích các công đoàn cơ sở ứng dụng thực hiện.

Thời gian qua, Công đoàn Đồng Tháp không ngừng nâng cao chất lượng công tác truyền thông bằng hình thức tập huấn bồi dưỡng cho lực lượng cộng tác viên, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện những chuyên trang, chuyên mục Công đoàn, Trang Thông tin điện tử Công đoàn Đồng Tháp. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh tổ chức họp mặt cộng tác viên báo chí công đoàn với các cơ quan báo chí để trao đổi, chia sẻ những thông tin bổ ích, giúp cộng tác viên có thêm kiến thức, kỹ năng viết tin, bài tốt hơn. Năm 2018, tổ chức trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật và tác phẩm báo chí viết về Công đoàn Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2018. Cuộc thi thu hút 1.053 tác phẩm của 135 tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh thành lập các trang mạng xã hội chính thống để tuyên truyền về hoạt động công đoàn như trên Facebook và Zalo với địa chỉ kết nối là Công đoàn Đồng Tháp. Nội dung chú trọng giới thiệu gương người tốt việc tốt, những nhân tố mới, điển hình, bám sát nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội X Công đoàn tỉnh.

Để công tác truyền thông ngày càng tạo sức lan tỏa, nhanh chóng, cần phát triển hơn nội dung tuyên truyền trên Facebook, Zalo, YouTube của công đoàn, bắt đầu từ những thông tin mà CĐV cần như: giải đáp chính sách, pháp luật, chế độ phúc lợi tại doanh nghiệp, cập nhật hoạt động của công đoàn vì lợi ích CĐV. Đăng tải nội dung đều đặn, tương tác tốt với người truy cập, phát huy những tính năng tích cực của Facebook để đa dạng hóa các hình thức chia sẻ và tiếp nhận thông tin của CĐV, NLĐ. Tổ chức các cuộc thi viết, ảnh, video về công nhân, công đoàn để thu hút cán bộ, CĐV và NLĐ tham gia.

Ngoài ra, mỗi cán bộ công đoàn là một tuyên truyền viên, cán bộ công đoàn cơ sở cần lập tài khoản Facebok cá nhân để mỗi ngày chia sẻ một thông tin tốt về công đoàn, hoạt động thiết thực của công đoàn; tham gia thành viên các hội, nhóm của công nhân tại đơn vị, theo dõi, nắm bắt nội dung trao đổi, phản ánh và giải thích, phản bác thông tin chưa đúng về Công đoàn Việt Nam, nâng cao tính chuyên nghiệp, cải thiện thái độ tiếp nhận yêu cầu giúp đỡ từ CĐV, NLĐ. Mỗi cấp công đoàn là một nguồn tin, thường xuyên nắm bắt, cập nhật và chủ động phản ánh thông tin, hình ảnh về đời sống, việc làm của công nhân và hoạt động công đoàn qua báo chí, Trang thông tin điện tử Công đoàn, Facebook Công đoàn Đồng Tháp, Facebook Công đoàn Việt Nam.

Cùng với đó, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn như tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về mạng xã hội, về phương thức truyền thông hiện đại, kỹ năng tổng hợp (biết viết, quay phim, chụp ảnh, đồ họa, dựng hình), kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, thông tin cho cán bộ làm công tác tuyên truyền tại cơ sở. Có thể nói, nếu làm tốt công tác truyền thông công đoàn sẽ có nhiều hữu ích trong việc tạo được sự kết nối nhanh chóng, chia sẻ thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận giữa cán bộ, CĐV và NLĐ, thu hút sự ủng hộ, đồng hành từ cộng đồng xã hội đối với tổ chức Công đoàn. Đây cũng là một trong những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hình ảnh, góp phần quan trọng phát triển Công đoàn Việt nam giai đoạn mới.

LƯU HÙNG

Gửi bình luận của bạn