Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước

Cập nhật ngày: 08/06/2012 07:11:54

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5-6-2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Theo Chỉ thị, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi đơn vị. Cụ thể, phải sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản như: giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; từng bước ứng dụng rộng rãi hệ thống thư điện tử đến cấp xã tại các địa phương.

Các đơn vị đã được trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành phải sử dụng hệ thống này để trao đổi các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; lịch công tác cơ quan; các chương trình, kế hoạch của cơ quan; công văn; từng bước ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã tại các địa phương. Sử dụng phối hợp giữa hệ thống thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong điều hành công việc, bảo đảm tính hiệu quả, thuận tiện; khuyến khích trao đổi các loại văn bản khác trong hoạt động nội bộ mỗi đơn vị qua mạng. Triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước với nhau và giữa cơ quan Nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Cũng như bảo đảm các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thủ trưởng cơ quan Nhà nước các cấp có trách nhiệm gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng; quyết liệt chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trong cơ quan sử dụng văn bản điện tử; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc; sử dụng hộp thư điện tử với địa chỉ tên miền .gov.vn được cấp phát để trao đổi văn bản điện tử trong công việc; thay đổi lề lối, thói quen làm việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại, hiệu quả; chủ động đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc...

N.A

Gửi bình luận của bạn