Tháp Mười tập trung tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 01/05/2019 05:25:08

ĐTO - Các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trần của huyện Tháp Mười đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến để nhân dân thấy rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện tăng qua các năm, tính đến nay tỷ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT đạt 71,11%, vẫn chưa cao. Nguyên nhân do một số người dân chưa nhận thức quyền lợi của bản thân và gia đình khi tham gia BHYT tự nguyện hoặc chưa hiểu rõ các chế độ ưu đãi của Nhà nước khi tham gia mua BHYT tự nguyện, nhất là những hộ nông nghiệp có thu nhập trung bình được hỗ trợ của Nhà nước. Một số cán bộ cơ sở chưa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, chưa giải thích rõ chế độ ưu đãi của Nhà nước, có nơi giải quyết chế độ cho người có BHYT còn gây khó khăn, phiền hà cho người dân, chưa thực sự khuyến khích người dân mua BHYT tự nguyện.

Để việc thực hiện vận động người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu 85% như kế hoạch đề ra, UBND huyện chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân về chính sách BHYT; chỉ đạo nhân viên đại lý thu phối hợp đoàn thể có giải pháp tuyên truyền vận động đến từng nhà dân chưa tham gia BHYT, chú ý đối với các xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia thấp...

TN

Gửi bình luận của bạn