Tháp Mười thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Cập nhật ngày: 18/04/2019 05:24:11

ĐTO - Lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trên địa bàn huyện Tháp Mười phát sinh khoảng 40 tấn/năm. Huyện dự kiến trong năm 2019, khi triển khai mô hình thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo hình thức người dân đổi bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để lấy tiền, tỷ lệ thu gom sẽ đạt khoảng 50%, nếu mô hình hiệu quả sẽ tiếp tục nhân rộng để nâng cao tỷ lệ thu gom.


Nhiều người còn thói quen vứt bừa bãi bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Hàng năm, huyện Tháp Mười sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường để duy trì và mở rộng bố trí thêm các bể chứa tạm thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; các ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện tốt việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, không tự ý đốt hoặc đem chôn lấp.

Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiện trạng các vùng canh tác nông nghiệp, nhu cầu sử dụng, phát sinh bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; lồng ghép việc tuyên truyền về sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, tiết kiệm theo nguyên tắc bốn đúng, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trong các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn cho nông dân.

Huyện đã trang bị bố trí các hố thu gom, thùng chứa ở một số khu vực. Tại xã Mỹ Đông tổ chức được 2 mô hình tại Hợp tác xã Thắng Lợi với 30 hố thu gom và Hợp tác xã Mỹ Đông 2 với 100 hố thu gom. Xã Mỹ An triển khai mô hình thu gom trên địa bàn 5 ấp, bố trí các thùng chứa tập trung ở các tuyến đường chính, đồng thời vận động người dân thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng để ở nơi dễ thu gom của từng hộ. Đoàn Thanh niên xã Phú Điền hỗ trợ 134 hộ dân ấp Mỹ Điền thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng bỏ vào thùng phi nhựa đường. Xã Tân Kiều và xã Mỹ Hòa cũng đã tổ chức mô hình thu gom theo hình thức trang bị thùng chứa tập trung (mỗi xã trang bị 13 thùng) ở các tuyến đường chính, vận động người dân thu gom bỏ vào thùng.

Việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng và chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bước đầu đã nâng cao ý thức của người dân, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đạt trên 80% đến năm 2020 và đạt 100% đến năm 2025.

Tuy nhiên, một số người dân sản xuất nông nghiệp sử dụng thuốc BVTV không theo hướng dẫn và nguyên tắc 4 đúng, dẫn đến việc lạm dụng thuốc BVTV trong canh tác, làm ô nhiễm môi trường và làm tăng lượng rác thải phát sinh. Một bộ phận người dân chưa ý thức được việc bảo vệ môi trường sống, còn vứt bừa bãi bao gói thuốc BVTV sau sử dụng ngoài đồng ruộng, từ đó dẫn đến mô hình bố trí các bể thu gom ngoài đồng ruộng không mang lại hiệu quả cao.

Huyện kiến nghị tỉnh ban hành mức giá hỗ trợ trong việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng từ ngoài đồng đến nơi tập kết, lưu chứa, nhằm áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng mỗi địa phương có mức hỗ trợ khác nhau gây khó khăn trong việc thực hiện; kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn hoặc triển khai một số mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng có hiệu quả cao, có khả năng áp dụng rộng rãi.

TN

Gửi bình luận của bạn