TP.Hồng Ngự khó vận động mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 20/11/2020 09:05:47

ĐTO - Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của TP.Hồng Ngự: năm 2017 và 2018, mỗi năm mở 3 lớp (đạt chỉ tiêu); năm 2019, chỉ tiêu mở 6 lớp nhưng chỉ mở được 1 lớp; năm 2020, chỉ tiêu 4 lớp nhưng không mở được lớp nào. Theo đánh giá của UBND thành phố, công tác này gặp nhiều khó khăn, do thời gian đào tạo nghề nông nghiệp tương đối dài so với lao động nông thôn nên rất khó vận động để mở lớp; chính sách hỗ trợ công tác đào tạo nghề nông nghiệp còn hạn chế, chỉ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên (hộ nghèo), các đối tượng khác không được hỗ trợ. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, nhất là lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhận thức tốt trong việc tham gia học nghề để có nghề nghiệp nên sớm đi tìm việc làm. Một số lao động sau khi được đào tạo nghề nhưng vẫn không tìm được việc làm phù hợp nên phải tiếp tục đi làm ăn xa nên đã ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề,...

Chính vì những nguyên nhân nêu trên cũng như kết quả đào tạo nghề nông nghiệp năm 2019, 2020 nên TP.Hồng Ngự không có nhu cầu đăng ký đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 với ngành chức năng.

TN

Gửi bình luận của bạn