TP.Sa Đéc

Từ 1/7 - 1/10, cắt lưu thông cầu Sắt Quay và cầu Hang

Cập nhật ngày: 12/06/2019 10:33:48

ĐTO - Theo UBND TP. Sa Đéc, nhằm phục vụ cho việc thay thế toàn bộ phần mặt cầu Hang, lắp đặt thêm các khung kết cấu thép cầu Sắt Quay để tăng tải trọng và mở rộng cầu, trong thời gian triển khai thi công sẽ ngưng lưu thông đối với người và phương tiện qua lại từ 8 giờ ngày 1/7 đến 18 giờ ngày 1/10.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, trong thời gian cắt lưu thông, UBND TP.Sa Đéc mở bến khách ngang sông để vận chuyển hành khách, bờ thuộc phường 1 nằm cuối đường Đồ Chiểu, bờ phường 3 nằm cuối đường Phan Văn Út, thời gian hoạt động 24/24 giờ. Người dân có thể lựa chọn đi đò để qua lại hai bên bờ phường 1, phường 3 hoặc đi đường vòng qua Cầu Sa Đéc.

PV

Gửi bình luận của bạn