Cần chuyển đổi mạnh để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 19/02/2024 17:04:48

ĐTO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại hội nghị trực tiếp và trực tuyến với 12 huyện, thành phố trong tỉnh để công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) trong tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ CCHC tỉnh năm 2024 vào chiều ngày 19/2.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung, đẩy mạnh thực hiện công dân số

Qua kết quả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao sự đóng góp của các sở, ngành tỉnh và địa phương trong công tác CCHC, góp phần cùng tỉnh giữ vững thứ hạng top 5 trong những năm qua. Điểm số của 2 Chỉ số SIPAS, CCHC (PAR Inder) của các đơn vị, địa phương duy trì ở mức cao và tăng hơn năm 2022, điều này chứng tỏ công tác CCHC đã được các đơn vị, địa phương quan tâm, quyết tâm thực hiện, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các đơn vị, địa phương chuyển đổi mạnh hơn trong thời gian tới để cải tiến, thực hiện tốt công tác CCHC; trong đó, đề nghị người đứng đầu đơn vị, địa phương nghiên cứu điểm các tiêu chí thành phần để cải tiến, đặc biệt là các tiêu chí thực hiện chưa tốt. Trong Kế hoạch CCHC, các đơn vị, địa phương cần mạnh dạn rà soát để đổi mới về nhân sự trong công tác CCHC, cũng như sửa đổi các quy chế, quy trình để giải quyết công tác CCHC phù hợp yêu cầu mới hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung, đẩy mạnh thực hiện công dân số nhằm thực hiện tốt định hướng trọng tâm của tỉnh năm 2024 là “Chính quyền kiến tạo, công dân số; Kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh”…

Năm 2023, Chỉ số SIPAS tập trung điều tra về sự cảm nhận, nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng, sự mong đợi của cá nhân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong toàn tỉnh đạt 95,15%, tăng 0,51% so với năm 2022.

Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của 18/19 sở, ngành tỉnh đạt trên 96%, Văn phòng UBND tỉnh 85,42%. Có 14 cơ quan có SIPAS năm 2023 đạt 100% (tăng 1 cơ quan so với năm 2022); 5/19 cơ quan có SIPAS tăng, 11/19 cơ quan có SIPAS giữ vững, 2/19 cơ quan có SIPAS giảm so với năm 2022.

Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của 10/12 huyện, thành phố đạt trên 91%; 8/12 huyện, thành phố có SIPAS 2023 tăng, 4/12 huyện, thành phố có SIPAS giảm so với năm 2022.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa gợi ý những vấn đề cần thảo luận, trao đổi tại hội nghị

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Bộ tiêu chí PAR Index của các cơ quan, gồm 7 lĩnh vực, 35 tiêu chí và 63 tiêu chí thành phần. Kết quả PAR Index của các sở, ngành tỉnh tập trung vào 2 nhóm điểm. Nhóm xếp loại xuất sắc có Chỉ số đạt từ 90% trở lên có 9 sở (tăng 7 so với năm 2022), đứng đầu là Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 94,72%. Nhóm xếp loại tốt có Chỉ số đạt từ 80% đến dưới 90% có 8 sở. Giá trị trung bình PAR Index năm 2023 của các sở, ngành tỉnh là 89,55%, tăng 2,66% so với năm 2022.

Kết quả PAR Index của các địa phương cũng tập trung vào 2 nhóm điểm. Nhóm xếp loại xuất sắc có Chỉ số đạt từ 85% trở lên có 7 địa phương (tăng 3 so với năm 2022), đứng đầu là huyện Châu Thành 90,79%. Nhóm xếp loại tốt có Chỉ số đạt từ 80% đến dưới 85% gồm 5 địa phương. Giá trị trung bình PAR Index năm 2023 của các huyện, thành phố là 85,36%, tăng 3,09% so với năm 2022.


Ông Lê Minh Trung – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính

Nhìn chung, việc triển khai xác định các chỉ số năm 2023 được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan. Kết quả PAR Index có sự kết hợp đánh giá sự hài lòng của người dân, giúp cho việc đánh giá có tính tổng hợp và toàn diện hơn. Qua kết quả PAR Index năm 2023 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy thời gian qua các ngành, các cấp đã có sự quyết tâm trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, việc thực hiện 2 Chỉ số trên vẫn còn một số hạn chế dẫn đến chưa đạt điểm hoặc bị trừ điểm tại một số tiêu chí. Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân cho thấy tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn xảy ra. Mặc dù tỷ lệ cá nhân, tổ chức biết và đã từng sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023 có tăng so với năm 2022 nhưng nhìn chung vẫn còn thấp…

Tại hội nghị, các sở, ngành tỉnh và địa phương đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực hiện đạt kết quả tốt cũng như vướng mắc, hạn chế và các đề xuất trong thực hiện Chỉ số PAR Inder, Chỉ số SIPAS trong thời gian tới.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tặng Cờ thi đua cho
2 đơn vị đứng đầu khối


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tặng Bằng khen cho 4 tập thể đạt thành tích xuất sắc

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua cho 2 đơn vị đứng đầu khối là Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Châu Thành; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích trong công tác CCHC.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn