Số: 34/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 01/04/2024 16:41:07

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản: Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình quản lý: Cát khối lượng: 3.046m3.

Giá khởi điểm: 447.762.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 01/4/2024 đến 15 giờ ngày 11/4/2024.

- Nhận tiền đặt trước: 89.400.000 đồng/hs, từ ngày 11/4/2024 đến 15 giờ ngày 15/4/2024 tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hs.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 16/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn