Công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương diễn ra đúng quy trình và tiến độ

Cập nhật ngày: 01/04/2021 10:15:16

ĐTO - Ngày 31/3, lãnh đạo Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục đến kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tại 3 huyện: Thanh Bình, Tam Nông và Tháp Mười.


Đoàn làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tam Nông

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử các huyện, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ đề ra về nhân sự, về cử tri, cơ sở hành chính phục vụ bầu cử. Cụ thể, huyện Thanh Bình đã rà soát và lập danh sách cử tri, hồ sơ ứng cử của đại biểu. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện là 9, số đại biểu được bầu là 33; cấp xã có 92 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 347.

Huyện Tam Nông đã ấn định và công bố danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu gồm 81 khu vực bỏ phiếu, số cử tri là 81.388 cử tri, bình quân mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 700 - 1.200 cử tri. Số đại biểu được bầu cấp huyện là 31, cấp xã là 311 đại biểu.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tháp Mười đảm bảo tiến độ đề ra, UBND các xã, thị trấn đã triển khai lập danh sách cử tri và tiến hành nhập thông tin cử tri vào danh sách, chuẩn bị cho niêm yết danh sách cử tri. Các địa phương đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá các địa phương đã tiến hành những bước chuẩn bị công tác bầu cử đúng quy trình và tiến độ. Bên cạnh đó, đoàn đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện tập trung rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công; việc trang trí khánh tiết phải đúng theo hướng dẫn, thể hiện được tính đặc thù của địa phương.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn