Bước phát triển mới của công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 21/03/2020 17:35:17

ĐTO - Trong năm 2019, UBND huyện Cao Lãnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn, trong đó tập trung cải thiện chỉ số cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.


Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được cán bộ, công chức thực hiện đúng theo quy định

Nổi bật là việc thực hiện các mô hình mới, cách làm hay như: giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân, mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân luôn đúng thời hạn.

Huyện Cao Lãnh cũng tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, kịp thời kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét cắt giảm thời gian, thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho tổ chức và công dân.

Năm 2019 các cơ quan chuyên môn thuộc huyện tiến hành rà soát 71/243 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện. Qua đókiến nghị giữ nguyên 68 thủ tục, đề nghị đơn giản hóa 3 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực: hộ tịch, cấp phép xây dựng, tài nguyên và môi trường,

Đồng thời, chuyển Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện sang Bưu điện huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã sang Bưu điện văn hoá xã (có 5 xã thực hiện) gồm: xã Ba Sao, Nhị Mỹ, Tân Hội Trung, Bình Hàng Tây và Bình Hàng Trung) đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong thực hiện giao dịch hành chính.

Dũng Chinh

 

Gửi bình luận của bạn