Đại hội Chi bộ 1 Văn phòng Tỉnh ủy thành công tốt đẹp

Cập nhật ngày: 18/03/2020 05:26:58

ĐTO - Chi ủy Chi bộ 1 (Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy) vừa quyết định triệu tập Đại hội đảng viên chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2022, đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Bích Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cùng 12/12 đồng chí đảng viên Chi bộ 1.


Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy (bìa phải) tặng hoa và chúc mừng các đồng chí Chi ủy Chi bộ 1

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ 1 đã kết nạp 2 đảng viên; tiến hành kiện toàn Chi ủy sau khi có thay đổi nhân sự lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Phòng Tổng hợp và Phòng Kinh tế - Xã hội. Đến nay, tất cả cán bộ, đảng viên Chi bộ 1 đều có trình độ đại học trở lên (trong đó có 5 thạc sĩ); về trình độ lý luận chính trị có 1 cử nhân, 9 cao cấp, 1 đang học cao cấp chính trị. Chi bộ 1 thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng; kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với hình thức đa dạng, phong phú; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham dự các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương (khóa XII), các nghị quyết của Tỉnh ủy khóa X, kết quả các chuyến đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các thông tin thời sự, tình hình nổi bật trong tỉnh, trong nước và thế giới...

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), hằng năm, tổ chức cho đảng viên viết cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu; xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp một các nghiêm túc, theo quy định. Từng đảng viên, quần chúng trong Chi bộ 1 thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình thời sự trong và ngoài nước; có ý thức tự rèn luyện, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định về những điều đảng viên không được làm; chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chi bộ 1 lãnh đạo Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế - Xã hội giúp lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy xây dựng, lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Chương trình làm việc hằng năm, Chương trình công tác hằng tháng, hằng năm của BTV Tỉnh ủy. Tham mưu cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương, các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung và văn bản hóa các lần hội nghị Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cuộc họp khác của cấp ủy theo Quy chế làm việc; xây dựng, thẩm định ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và báo cáo tình hình trên một số chuyên đề, lĩnh vực.

Hằng năm, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy, Chi bộ 1 đã lãnh đạo thực hiện nghiêm công tác đánh giá chất lượng đảng viên và Chi bộ 1 theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Chi bộ 1 đề nghị và được cấp trên xét, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí; đề nghị cấp ủy có thẩm quyền trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 1 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ 1 (khóa X), nhiệm kỳ 2020 -2022 gồm 3 đồng chí. Đại hội trực tiếp bầu Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Trường Duy tái cử Bí thư Chi bộ 1; đồng chí Bùi Quốc Nam tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Chi bộ 1 đã thành công tốt đẹp.

T.Đ-V.H

Gửi bình luận của bạn