TP.Sa Đéc

Hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương

Cập nhật ngày: 28/07/2020 05:06:52

ĐTO - Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng thuận của lãnh đạo các cấp và sự đồng lòng, chung sức của người dân đã góp phần tạo dựng hình ảnh và phát triển du lịch (DL) TP.Sa Đéc mang đậm dấu ấn tài nguyên bản địa, nét văn hóa truyền thống, văn minh đối với du khách trong và ngoài nước.


Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (thứ 2 từ trái sang) đến thăm Khu du lịch Happyland Hùng Thy, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tạo dựng hình ảnh của địa phương, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Sa Đéc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy, các ngành, các cấp tập trung công tác tuyên truyền, quảng bá theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp (viết tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU) và Nghị quyết số 01-NQ/TQ của BCH Đảng bộ TP.Sa Đéc khóa XI về phát triển DL TP.Sa Đéc giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Lý Thanh Vân – Trưởng BTG Thành ủy Sa Đéc cho biết: “Sau khi Thành ủy ban hành Nghị quyết 01-NQ/TU về phát triển DL Sa Đéc và tiếp thu Nghị quyết số 05-NQ/TU, BTG Thành ủy chủ động tham mưu BTV Thành ủy ban hành kế hoạch để lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố cụ thể hóa thành kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp điều kiện tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, lãnh đạo thành phố và xã, phường đảm bảo thực hiện đạt kết quả cao nhất...”.

BTG Thành ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội thành phố, cấp ủy xã, phường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về tạo dựng hình ảnh và phát triển DL địa phương. Công tác tuyên truyền được đổi mới, đa dạng các nội dung, hình thức, phù hợp từng đối tượng; phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền đến người dân. Bên cạnh đó, TP.Sa Đéc quan tâm chỉnh trang đô thị để phát triển DL như: lắp hệ thống chiếu sáng, đèn nghệ thuật trên các đường, cầu nội ô; xây dựng website quảng bá về DL Sa Đéc... Tổ chức thành công các sự kiện: Tuần lễ Văn hóa DL Đồng Tháp năm 2017; kỷ niệm 260 năm thành lập vùng đất Sa Đéc - Đông Khẩu đạo và lễ đón chào năm mới, lễ đón nhận Quyết định của Chính phủ công nhận, khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn đô thị loại II...

Các tổ chức cơ sở đảng, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 05-NQ/TU và Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố về phát triển DL TP.Sa Đéc giai đoạn 2016 - 2020 đến đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng cốt cán thông qua các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, sinh hoạt chi hội, tổ hội, hội quán, Tổ Nhân dân tự quản... Vận động người dân trồng hoa kiểng trước nhà, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện thái độ ứng xử văn hóa, thân thiện tạo hình ảnh tốt đẹp trong lòng du khách. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phát động các phong trào gắn với tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi tư duy: phát triển sản phẩm dịch vụ DL, vận động người dân đầu tư phát triển các mô hình DL cộng đồng, DL trải nghiệm gắn với làng hoa,... Đến nay, TP.Sa Đéc có nhiều mô hình DL phát huy hiệu quả như: Homestay Ngôi nhà Hoa ếch, Homestay Phong Le Vent, điểm DL Cánh đồng hoa hồng, Happyland Hùng Thy, Khu DL Hoa kiểng Sa Đéc...

Phường Tân Quy Đông là một trong những địa phương phát huy tốt những giá trị của làng nghề để phát triển DL. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông cho biết: “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Thành ủy, UBND TP.Sa Đéc, Đảng ủy phường Tân Quy Đông đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất hoa kiểng gắn với DL. Tập trung thực hiện các kế hoạch phát triển DL với định hướng phát triển hoa kiểng giai đoạn 2015 – 2020; phát triển DL gắn với xây dựng hình ảnh con người thân thiện; phát triển DL cộng đồng, gắn với vệ sinh môi trường, cảnh quang môi trường... Hiện nay, phường Tân Quy Đông có Hợp tác xã hoa kiểng, Hội quán cùng nhau làm DL, Tổ hợp tác hướng dẫn viên DL, mỗi thành viên tham gia hội quán gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm làm DL tại TP.Sa Đéc và các nơi khác trong tỉnh...”.

Với quyết tâm xây dựng TP.Sa Đéc văn minh, hiện đại, thời gian tới, BTG Thành ủy sẽ phối hợp và tham mưu Thường trực Thành ủy, BTV Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; thực hiện có hiệu quả Đề án làng văn hóa DL, Nghị quyết về phát triển DL giai đoạn 2020 – 2025. Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, đặc trưng của người dân Sa Đéc, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới phù hợp, làm giàu nét đẹp văn hóa địa phương...

P.L

Gửi bình luận của bạn