Giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với đồng chí Huỳnh Ngọc Trước

Cập nhật ngày: 08/11/2018 15:07:44

Ngày 7/11/2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 22 để xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Qua xem xét, kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên của đồng chí Huỳnh Ngọc Trước, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Tỉnh, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, LĐLĐ Tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí chấp hành chưa nghiêm Công văn số 168-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc. Đồng thời, trong tình trạng có rượu, bia nhưng đồng chí chủ trì cuộc họp BCH Công đoàn cơ sở Cơ quan LĐLĐ Tỉnh, việc này đã gây bức xúc cho cán bộ, công chức cơ quan. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật “khiển trách” đối với đồng chí Huỳnh Ngọc Trước. 

ĐKH

Gửi bình luận của bạn