Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát các thiết chế văn hóa - thể thao tại Lấp Vò

Cập nhật ngày: 09/05/2019 05:25:19

ĐTO - Sáng 8/5, Ban Văn hóa-Xã hội - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thực hiện khảo sát hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao (VHTT) trên địa bàn huyện Lấp Vò.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến cùng tham gia khảo sát.


Đoàn Khảo sát thực tế công trình Đình Định Yên, huyện Lấp Vò

Công tác quản lý, điều hành các thiết chế VHTT trên địa bàn được huyện Lấp Vò triển khai thực hiện tốt. Hiện trên địa bàn có 34 sân bóng đá từ 5-11 người, có 37 sân bóng chuyền, 28 sân cầu lông và nhiều sân bãi phục vụ các môn thể thao khác cơ bản phục vụ tốt nhu cầu luyện tập, giải trí của người dân. Huyện hiện có 9 di tích được xếp hạng, trong đó có Đình Định Yên được xếp hạng di tích cấp quốc gia và nhiều cơ sở tín ngưỡng đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa tâm linh, tín ngưỡng dân gian của người dân.

Về các thiết chế văn hóa trong công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lấp Vò đã xây dựng được 6 trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng (VHHTCĐ) đạt tiêu chuẩn. Huyện có 45 nhà văn hóa ấp hoặc liên ấp và 7 nhà văn hóa ấp hoạt động chung với Trung tâm VHHTCĐ xã. Địa phương đang đề nghị đầu tư xây mới thêm 10 nhà văn hóa ấp để người dân tham gia, sinh hoạt.

Khó khăn trong công tác quản lý, khai thác các thiết chế VHTT ở huyện Lấp Vò là sân bãi phục vụ thể thao chưa được khai thác hiệu quả và sân bãi tập luyện bị thu hẹp dần để dùng sử dụng vào mục đích khác. Công tác xã hội hóa, vận động tư nhân tham gia phát triển các hoạt động VHTT khó khăn; kinh phí đầu tư, phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể thao vẫn còn ít so với nhu cầu thực tế.

Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Phó Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện Lấp Vò quan tâm quản lý các thiết chế VHTT ở địa phương. Chú ý nhân rộng các phong trào VHTT hay để thu hút người dân tham gia; khai thác tốt các công năng và cơ sở vật chất của các trung tâm VHHTCĐ và nhà văn hóa ấp nhằm tổ chức nhiều hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe cho người dân.

Phú Thuận

Gửi bình luận của bạn