Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh khóa XI

Cập nhật ngày: 06/07/2020 06:04:33

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 21 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; cho ý kiến về nội dung, Chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh đã lãnh đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành huyện nông thôn mới; hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới đối với chính quyền và Nhân dân huyện Cao Lãnh. Kinh tế tập thể được củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động. Kết nạp 56 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đối với 35 đồng chí, khen thưởng 7 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2019, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 1 Đảng bộ và 1 Chi bộ cơ sở có thành tích xuất sắc và khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc đối với 2 tập thể Chi bộ và 2 đảng viên...

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi bằng những công trình, phần việc cụ thể, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và huyện nông thôn mới...

Thúy Nhi

Gửi bình luận của bạn