Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 12/09/2019 18:02:47

ĐTO - Chiều ngày 12/9, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Biết - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo “Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng chất lượng, hiệu quả”.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các ban và cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; Thường trực huyện, thị, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Thời gian qua, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh có những nét mới, nhanh và sâu rộng hơn. Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, còn một số đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng còn chậm; công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết ra dân chưa sinh động, sát thực tiễn; một bộ phận cán bộ, đảng viên ý thức học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết chưa cao.…


Quảng cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp như: đa dạng hoá phương thức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng đến người dân; tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế đảm bảo tính đa chiều trong sơ kết, tổng kết nghị quyết; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện; sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm định kỳ sau mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết...

Để công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị, các cấp uỷ cần phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng. Đồng thời, cụ thể hoá các nội dung nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng ra dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

P.L

Gửi bình luận của bạn