Nhân sự mới

Cập nhật ngày: 27/07/2020 05:19:29

Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 bầu cử chức Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.


Từ trái qua: ông Huỳnh Thanh Sơn, Huỳnh Thanh Nam, Phan Văn Hợp, Trương Văn Sơn

Theo đó, HĐND huyện Tam Nông đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Phan Văn Hợp (do nhận nhiệm vụ mới). Đồng thời giới thiệu và bầu ông Trương Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND huyện cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với ông Huỳnh Thanh Sơn (do nhận nhiệm vụ mới), đồng thời giới thiệu ông Trần Thanh Nam - Phó Bí thư Huyện ủy để bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện. Kết quả,  HĐND huyện Tam Nông đã bầu ông Trần Thanh Nam - Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành Long

Gửi bình luận của bạn