Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Cập nhật ngày: 25/05/2020 10:04:45

ĐTO - UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Kế hoạch số 297 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về phối hợp tiếp công dân vào các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020; Kế hoạch số 142 ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tăng cường tổ chức tiếp công dân, đối thoại tại nơi xảy ra vụ việc, không để phát sinh “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự, hạn chế việc công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp tại các cơ quan của tỉnh, trung ương.

Công an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nắm chắc những vụ việc khiếu nại, gay gắt, đông người để tham mưu xử lý kịp thời; đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại điểm cầu họp trực tuyến của tỉnh kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân – Nội chính) phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân, nếu có trường hợp công dân đến trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để khiếu nại, tố cáo trong thời gian đại biểu Quốc hội đang họp trực tuyến.

T.T

Gửi bình luận của bạn