LAI VUNG

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả

Cập nhật ngày: 06/11/2019 15:56:10

Giai đoạn 2009-2019, phong trào dân vận khéo được các ban, ngành, UBND, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong huyện Lai Vung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả như: phối hợp MTTQ và các tổ chức thành viên thành lập Đội văn phòng đường thủy, camera an ninh, treo biển số điện thoại Công an; Tổ phụ nữ “5 không, 3 sạch”; “Thắp sáng niềm tin”; chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống”; Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ”; “Gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật”; nhân rộng được 1.173 Tổ nhân dân tự quản.


Phụ nữ tham gia trồng cây

Với phương châm “Tự lực – Chăm chỉ - Hợp tác”, thời gian qua, những hoạt động ý nghĩa, nổi bật, khéo làm công tác dân vận dẫn đến phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được các ngành, các cấp và các tập thể, cá nhân ủng hộ. Hiện toàn huyện có 38 mô hình, điển hình dân vận khéo hoạt động có hiệu quả từ cấp huyện đến cơ sở trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, văn hóa – xã hội. Cụ thể: “Cộng đồng dân cư tham gia quản lý xây dựng nông thôn mới” ở xã Tân Hòa; mô hình “Tết Quân - Dân”, xây dựng 14 Câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường - ứng phó với biến đổi khí hậu”; thành lập 9 hợp tác xã, 9 Hội quán nông dân, 61 tổ hợp tác, ra mắt 7 điểm tham quan vườn cây ăn trái, Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái”, “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới”; thành lập 13 Đội xây dựng cầu đường thiện nguyện và Đội thực hiện an sinh xã hội; xây dựng 242 cây cầu bê tông với tổng kinh phí 55,335 tỷ đồng (trong đó ngân sách UBND huyện hỗ trợ đối ứng 15,002 tỷ đồng, phần còn lại do mạnh thường quân trong và ngoài huyện ủng hộ, cùng với nhân dân tại địa phương đóng góp). Song song đó, công tác chăm lo gia đình chính sách, đền ơn đáp nghĩa; công tác giảm nghèo được quan tâm, hiện số hộ nghèo giảm còn 1.533 hộ, chiếm 3,86%; trên 94% gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa, có 11 xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới, 100% khóm ấp văn hóa, 95% đơn vị đạt công sở văn hóa.

Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” trong toàn huyện, qua đó xuất hiện những gương điển hình, tiêu biểu; đã kịp thời đề xuất 41 tập thể, 89 cá nhân được khen thưởng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Kết quả này đã giúp cho sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cùng đoàn kết, phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp trong xã hội, tạo thành sự thống nhất hành động, có sức hiệu triệu mọi người cùng tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong huyện Lai Vung.

TẠ VĂN PHÙNG

Gửi bình luận của bạn