Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 01/01/2019 05:59:35

ĐTO - Nghị quyết số 208 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Theo đó, cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước tự lo toàn bộ chi phí học tập đến khi hoàn thành khóa học được cơ sở đào tạo cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được hỗ trợ khoán trọn chi phí khóa học 70 triệu đồng cho cao học; 80 triệu đồng cho nghiên cứu sinh.

Mức chi thù lao báo cáo viên (BCV) bao gồm cả tiền soạn giáo án, bài giảng được tính theo buổi (4 tiết) và theo thực tế chức danh, trình độ của báo cáo viên tại địa phương. Cụ thể, giảng viên (GV), BCV là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: mức chi 2 triệu đồng/buổi.

GV, BCV viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; tiến sĩ khoa học: mức chi 1,5 triệu đồng/buổi. GV, BCV là Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sĩ: mức chi 1,2 triệu đồng/buổi.

GV, BCV là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, chuyên viên cao cấp, GV chính và tương đương: mức chi 1 triệu đồng/buổi. GV, BCV là Phó Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, chuyên viên chính, thạc sĩ và Thường vụ cấp huyện và tương đương: mức chi 800.000 đồng/buổi. BCV là chuyên viên cấp tỉnh, huyện và tương đương: mức chi 600.000 đồng/buổi. BCV cấp xã: mức chi 400.000 đồng/buổi.

Công chức được cấp có thẩm quyền cử đi tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh được hỗ trợ các khoản sau: khoán tiền tài liệu 600.000 đồng/người/khóa học đối với lớp trung cấp; 1 triệu đồng/người/khóa học đối với lớp cao cấp chính trị; tiền ăn, ở: 50.000 đồng/người/ngày; khoán đi thực tế cuối khóa (nếu có): 500.000 đồng/người/khóa cho lớp trung cấp; 1 triệu đồng/người/khóa cho lớp cao cấp.

Đối với trường hợp học tại các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh, hỗ trợ tiền học phí (nếu có): thanh toán theo thực tế; khoán tiền tài liệu: 1 triệu đồng/khóa học; tiền ăn, ở: 150.000 đồng/người/ngày; khoán đi thực tế cuối khóa (nếu có): 1,5 triệu đồng/khóa.

Công chức được cử tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị có thời gian tập trung dưới 6 tháng tại các cơ sở đào tạo trong tỉnh được hỗ trợ các khoản sau: tiền học phí, tài liệu (nếu có) thanh toán theo thực tế; tiền ăn, ở: 50.000 đồng/người/ngày; khoán đi thực tế cuối khóa (nếu có): 1 triệu đồng/người/khóa.

Trường hợp học ngoài tỉnh, đối với lớp bồi dưỡng có thời gian tập trung dưới 30 ngày, công chức được thanh toán chi phí trong nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị theo chế độ công tác phí hiện hành và tài liệu, học phí (nếu có). Đối với lớp bồi dưỡng có thời gian tập trung từ 30 ngày đến dưới 6 tháng: hỗ trợ tiền học phí, tài liệu (nếu có) theo thực tế; tiền ăn, ở 150.000 đồng/người/ngày; khoán đi thực tế cuối khóa (nếu có) 1,5 triệu đồng/người/khóa.

Viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, khi được cấp có thẩm quyền cử tham gia các lớp bồi dưỡng, các lớp lý luận chính trị trong và ngoài tỉnh; các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý; lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp sở (và tương đương) thì được hỗ trợ các khoản chi như công chức.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp có thẩm quyền cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2018 trở về trước thì tiếp tục thực hiện theo chế độ đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt.

T.T

Gửi bình luận của bạn