Tháp Mười triển khai chuyên đề Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Cập nhật ngày: 31/08/2012 07:18:17

Trong 2 ngày 29 và 30/8/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) với hơn 450 đồng chí là đảng viên các chi, đảng bộ ngành huyện tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu nội dung 5 chuyên đề: Kết luận về “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992”; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” và Kết luận về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Thông qua hội nghị, các đại biểu các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện nắm vững nội dung cơ bản các Kết luận của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI), từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, vận dụng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương.

Thúy Minh

Gửi bình luận của bạn