Thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm mang tính xây dựng

Cập nhật ngày: 03/12/2018 10:49:52

ĐTO - Thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương của Đảng đã được triển khai thực hiện nhiều năm qua. Cùng với việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần nội dung của Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ góp phần làm nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước trong hoạt động, lãnh đạo quản lý ngày càng hiệu quả hơn.

 Gần đây, trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện việc sáp nhập, tinh giản biên chế ở một số đơn vị, địa phương chúng ta lại nghe bàn tán xôn xao về công tác nhân sự, có người cho đây là “vấn đề nóng” cần phải được tham gia, góp ý và tranh thủ thảo luận ở mọi lúc, mọi nơi, phỏng đoán anh này ở vị trí này, chị kia vị trí kia, đơn vị nào sáp nhập, ai bị tinh giản,... thậm chí còn phân tích, bàn luận luôn những mặt tốt, chưa tốt của những người đương nhiệm. Việc bình luận như thế cũng là điều bình thường và cần thiết vì mọi cán bộ, công chức, người dân đều có quyền tham gia bàn bạc công việc của Đảng, có quyền giám sát mọi hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền, kể cả công tác cán bộ. Sự bàn bạc rộng rãi, công khai công tác này còn thể hiện rõ bản chất dân chủ trong xã hội ta.

Bên cạnh những ý kiến tâm huyết thật sự mang tính xây dựng vì cái chung, một số nơi vẫn còn những tâm trạng bất an, tư tưởng dao động làm ảnh hưởng không ít đến chất lượng, hiệu quả công việc. Thậm chí, một số người vì động cơ cá nhân, “cái tâm” không trong sáng đã tranh thủ vận động, “chạy chọt” cho bản thân, tạo lợi ích nhóm cho đơn vị, bộ phận mình để được hưởng lợi, để không bị thiệt thòi, không cần quan tâm đến năng lực, uy tín của cán bộ có đảm đương nổi yêu cầu, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời gian tới. Những biểu hiện này chẳng những không mang tính xây dựng mà sẽ làm cho nội bộ rối ren, mất đoàn kết, buông lơi nhiệm vụ chính trị, ảnh hưởng đến sự phát triển của đơn vị, địa phương mình.

Việc bàn bạc rộng rãi, công khai công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản nhân sự là quyền của mọi người, nhưng phải nhớ rằng đó mới chỉ là ý kiến của riêng mình, không nên áp đặt ý kiến đó trở thành ý kiến của số đông, tạo nên dư luận ảo theo chủ kiến của một số ít người, càng không được tung ra dư luận cho rằng đó là ý kiến của tổ chức có thẩm quyền, làm ảnh hưởng không tốt đến một tập thể, cá nhân.

Với trí tuệ của tập thể cấp ủy, chi, đảng bộ thực hiện đúng các quy định, cùng với sự giám sát tích cực, có trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng ở đơn vị, địa phương, tin tưởng chắc chắn rằng sẽ sáng suốt chọn lọc những người thật sự có đạo đức, năng lực để bố trí, phân công những cương vị thích hợp, đúng với sở trường, năng lực chuyên môn của từng cá nhân. Và những vị trí đó cũng là do tổ chức, tập thể trao cho, chứ không phải tự mình muốn mà có được.

Do vậy, để phục vụ, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển chung, không gì khác hơn là mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình, xem đó là phương châm hành động mỗi ngày trong quá trình công tác. Đó cũng là thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm mang tính xây dựng, thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế, nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

ĐỒNG DAO

Gửi bình luận của bạn