Tổ chức học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 02/07/2012 07:33:34

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng.

Do có nhiều nội dung cần nghiên cứu, học tập, nhất là từ nay đến khi các Chi bộ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4, Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo chặt chẽ, phân bố từng thời gian học tập từng nội dung một cách cụ thể trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm việc nghiên cứu, học tập đạt kết quả thiết thực.

Nội dung nghiên cứu học tập gồm: Chủ đề “Tấm gương đạo đức suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Quy định về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn thực hiện của UBKT Trung ương. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Những dấu hiệu suy thoái chính trị tư tưởng đạo đức lối sống trong tình hình hiện nay. Nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp truyền đạt tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

NT

Gửi bình luận của bạn