Trao tặng Huy hiệu Đảng

Cập nhật ngày: 11/11/2019 05:21:03


Ảnh: Ngọc Oai

Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh vừa tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đồng chí đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đợt này, TP.Cao Lãnh có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Lư Liễm

Gửi bình luận của bạn