Tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Cập nhật ngày: 16/10/2023 10:31:43

ĐTO - Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tập huấn "Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin" cho hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và quản trị viên Trang tin điện tử của huyện Lấp Vò.


Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp đề xuất giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng; nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dùng mạng về công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số; bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, tạo được sức đề kháng đủ mạnh cho cả hệ thống chính trị trước tác động tiêu cực từ mặt trái của internet, mạng xã hội. Tăng cường duy trì và phát huy hơn nữa công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh mạng; xây dựng lộ trình và có kế hoạch để đầu tư trang thiết bị và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình giai đoạn chuyển đổi số; tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, nhất là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chính sách ưu đãi tương xứng đối với đội ngũ quản trị, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; nâng cao năng lực, trình độ lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, tăng cường về công nghệ thông tin và an ninh mạng đủ sức bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số của tỉnh.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn