“Cán bộ lãnh đạo cần thay đổi tư duy trong phương thức quản lý”

Cập nhật ngày: 06/03/2019 06:11:36

ĐTO - Đó là ý kiến chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan tại buổi nói chuyện trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và cung cấp thông tin cho cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền, hợp tác xã, hội quán trên địa bàn huyện Lai Vung vào ngày 4/3.

Mở đầu buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cho rằng, trong công tác điều hành, cần chuyển suy nghĩ từ “quản lý” sang “quản trị” nhằm tạo ra sức mạnh cho cả xã hội và địa phương. Quản trị nhà nước là tập hợp các giá trị, chính sách, thể chế mà xã hội sử dụng để quản lý các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội thông qua các mối liên hệ giữa Chính phủ và các tổ chức xã hội, tư nhân.

Theo đó, người đứng đầu địa phương cần xây dựng chính quyền gần dân, tạo điều kiện để người dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của địa phương; khơi gợi, kích hoạt truyền cảm hứng cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Trước xu thế hiện nay, tất cả chúng ta phải làm sao nâng cao trách nhiệm của mình, truyền cảm hứng để cùng nhau phát triển. Tôi đề cao vai trò truyền lửa của người đứng đầu ấp, xã, thị trấn tinh thần tự lực vươn lên không trông chờ nhiều vào Nhà nước. Theo đó, sứ mệnh của người lãnh đạo phải thể hiện vai trò nêu gương, tạo ra động lực, huy động và sử dụng các nguồn tài nguyên tạo ra môi trường phát triển thuận lợi...”.

Định hướng phát triển thế mạnh sản xuất nông nghiệp của địa phương, Bí thư Lê Minh Hoan yêu cầu lãnh đạo huyện Lai Vung phải ngồi lại với nông dân để tham vấn tìm ra hướng đi phù hợp với quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường. Bởi hiện nay, bài toán khó khăn nhất là giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, chất lượng nông sản đảm bảo an toàn nhằm nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng. Đây là cả một cách mạng mới cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị chung tay thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp.

Chia sẻ về vấn đề đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, Lai Vung là địa phương làm tốt công tác này. Qua đó, địa phương đã giúp người dân tích lũy được nguồn vốn không chỉ là tiền bạc mà còn là kiến thức, tư duy mới, tinh hoa của nước ngoài để làm giàu cho mình, cho quê hương...

Khánh Phan

Gửi bình luận của bạn