Chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng kỹ năng truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ

Cập nhật ngày: 14/10/2019 06:12:16

ĐTO - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam vừa phối hợp Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Tháp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng kỹ năng truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ. Đến dự hội thảo có ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng đại diện Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại hội thảo

Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là sứ mệnh của đội ngũ trí thức, nhà khoa học thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các hội thành viên trong thời kỳ mới. Đây là phương thức quan trọng để tri thức hóa khoa học công nghệ thực sự đi vào sản xuất và đời sống của người dân, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển của nền kinh tế.

Đại diện Liên hiệp các Hội KH&KT các địa phương đã nêu ra thực tế hoạt động truyền thông tại địa phương, cũng như những khó khăn, đề xuất trong công tác truyền thông... Theo chia sẻ của các đại biểu, để hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ ngày càng hiệu quả, cần tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền; đa dạng hóa hình thức truyền thông; nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của Trang thông tin điện tử. Đại biểu cũng đề xuất Liên hiệp Hội các tỉnh cần tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành mở các lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, trong đó chú trọng đến các dự án khoa học với nội dung xây dựng các mô hình sản xuất mới, chuyển giao các quy trình công nghệ mới đến các đối tượng tham gia...

Mỹ Nhân

Gửi bình luận của bạn