Chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Cập nhật ngày: 04/01/2019 10:03:11

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua nghị quyết về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chính sách này được áp dụng trong liên kết cho các ngành hàng: lúa, xoài, nhãn, cây có múi (quýt, cam, chanh, bưởi), rau sạch chuyên canh, sen, hoa kiểng, vịt, heo, bò, nấm rơm sạch, thủy sản (cá tra giống, cá sặc rằn, cá điêu hồng, cá lóc).

Mức hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết tối đa không quá 300 triệu đồng bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

Về hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết (chỉ áp dụng đối với xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới), tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

Về hỗ trợ đào tạo, tập huấn, đối với nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp thì hỗ trợ theo Điều 4 và Điều 5, Quyết định số 46 ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và các quy định cụ thể của tỉnh. Đối với nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng cho các đối tượng là hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại thì hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Đối với hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm: tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã. Mức hỗ trợ cụ thể như sau: hỗ trợ 50% chi phí mua giống; hỗ trợ 30% chi phí mua vật tư thiết yếu; hỗ trợ 100% chi phí mua bao bì, nhãn mác sản phẩm; tổng mức hỗ trợ mức hỗ trợ cho 3 hạng mục nêu trên trong 1 dự án liên kết không quá 1 tỷ đồng/1 dự án liên kết.

Về hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi...

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn