Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước phát triển ổn định, bền vững

Cập nhật ngày: 01/01/2019 06:01:05

Năm 2018, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng của việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), xem DNNVV là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm, phần lớn các chỉ tiêu cơ bản đề ra về hỗ trợ và phát triển DNNVV của UBND tỉnh đã được các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu.


Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại một chương trình kết nối cung cầu do Sở Công Thương tổ chức

Để tiếp tục hỗ trợ phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, cũng như các cơ chế chính sách theo Luật Hỗ trợ DNNVV, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các chỉ tiêu và một số lĩnh vực hỗ trợ then chốt. Theo đó, về chỉ tiêu cụ thể, năm 2019 sẽ phát triển thêm khoảng 320 đến 350 doanh nghiệp; bình quân mỗi năm tạo thêm khoảng 30 ngàn đến 40 ngàn việc làm mới; tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về kỹ năng quản lý, quản trị điều hành và khởi sự doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ DNNVV, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà DNNVV được còn hạn chế. Cụ thể như về tiếp cận tín dụng; lĩnh vực thuế; mặt bằng sản xuất kinh doanh; đào tạo lao động; xúc tiến đầu tư, thương mại; hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh đó, sẽ thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và công tác phòng, chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng lậu, xâm phạm sở hữu trí tuệ... nhằm tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho DNNVV từng bước phát triển ổn định và bền vững.

T.Hiền

Gửi bình luận của bạn