Tỉnh có 6 dự án sản xuất vật liệu xây dựng không nung

Cập nhật ngày: 04/01/2019 06:14:37

ĐTO - UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án sản xuất vật liệu xây dựng không nung, với tổng công suất 178 triệu viên gạch/năm.

Trong đó, có 3 nhà máy đã đưa vào hoạt động, với tổng công suất 30 triệu viên gạch/năm, dự kiến năm 2019 các nhà máy còn lại sẽ đưa vào hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã ngừng hoạt động, tháo dỡ 326 lò gạch đất sét nung (chiếm 54,3% tổng số lò gạch đất sét nung). Vật liệu xây không nung đã dần thay thế gạch đất sét nung, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm tiêu hao năng lượng.

TN

Gửi bình luận của bạn