Nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông, lâm, thủy sản

Cập nhật ngày: 07/04/2021 10:47:00


Tỉnh ngày càng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao

ĐTO - Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông, lâm, thủy sản đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan; đảm bảo mục tiêu chung của toàn ngành nông nghiệp về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững. Nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm sản và thủy sản đạt 100%, đồng thời truyền thông, quảng bá chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm được thực hiện. Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu đạt 93% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản xếp loại A, B; 83% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2020; tiếp tục kiểm soát tốt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi...

TN

 

Gửi bình luận của bạn