Tiến độ thực hiện 6 chương trình trọng điểm

Cập nhật ngày: 06/06/2012 07:10:52

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện 6 chương trình trọng điểm được đề ra cho cả năm 2012.

Chương trình trọng điểm về giao thông đã cơ bản hoàn thành bê tông mặt 9 cây cầu trên tuyến đường tỉnh ĐT 845, hiện đang tiếp tục thi công đường vào cầu. Đường ĐT 846 đang thi công mặt đường đoạn Thống Linh - Đường Thét và Tân Nghĩa cống Tư Tình dài 12,9km, đoạn Mỹ An - Bằng Lăng dài 16,5km đang lập dự án đầu tư, bến phà Phong Hòa - Ô Môn, đường vành đai ĐT 848, cầu SaĐéc 2, đường ĐT 852B đang hoàn chỉnh dự án để phê duyệt. Chương trình quy hoạch đầu tư hệ thống đê bao gắn với giao thông nông thôn đã thực hiện nâng cấp 79/307km chiều dài đê bao bảo vệ lúa thu đông và vườn cây ăn trái. Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư, xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng và bố trí dân cư, đã phê duyệt quy hoạch chung của 45 xã, phê duyệt quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp và đề án xây dựng nông thôn mới 15 xã điểm, đã hoàn thành 38/59 công trình năm 2011, đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật 161 công trình của năm 2012, đã ban hành đề án thành lập trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng cấp xã, đang triển khai thí điểm tại 6 xã nông thôn mới.

Chương trình nâng cao chuẩn năng lực cán bộ quản lý và giáo viên đã được UBND tỉnh thông qua. Chương trình cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, giải quyết thủ tục hành chính một cửa điện tử, đào tạo cán bộ công chức, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tồn đọng, đang xem xét phê duyệt kế hoạch áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử, hoàn thành công tác rà soát bộ máy các cấp và đánh giá thực trạng để có kế hoạch đào tạo phù hợp, đã giải quyết dứt điểm 101/114 đơn khiếu nại tranh chấp đất đai tồn đọng. Chương trình thứ 6 là chương trình ứng xử văn hóa giao thông, ngăn chặn đẩy lùi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên và tai nạn giao thông đường bộ, ngay từ đầu năm tỉnh đã tổ chức ra quân Năm an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương thực hiện tốt Kế hoạch 06 của UBND tỉnh về thực hiện một số giải pháp cấp bách để phòng ngừa đấu tranh chống thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và Kế hoạch 07 của UBND tỉnh về thực hiện một số giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Từ đó đã giảm đáng kể số vụ tai nạn giao thông và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong những tháng đầu năm 2012, số vụ tai nạn giao thông giảm 34%, số người chết giảm 35% và số người bị thương giảm 49% so với cùng kỳ năm 2011.

DT

Gửi bình luận của bạn